side-area-logo

ماژول عضویت در خبرنامه

به بازدیدکنندگان سایت خود اجازه مشترک شدن در خبرنامه برای دریافت اخبار اخیر را بدهید.

درباره اشتراک خبرنامه ای

توضیحات کوتاه

از یکی از حالت های از پیش تعریف شده اشتراک خبرنامه که به نظر شما زیباست استفاده کنید. از این مورد میتوان برای ارسال ایمیل انبوه خبرنامه، اتفاقات اخیر، اخبار، را به ایمیل مشترکین ارسال کنید.هر المان از استایل های متفاوتی تشکیل شده و مطمئن باشید برای سایت شما کاربرد زیادی دارد.

Style — Standard;  Layout — n/a; Inside options — button uppercase;
Image module

لورم ایپسوم متنی ساختگی از صنعت چاپ نامفهوم است.

ماژول های متغیر

01 — Standard Style.
Image module
Style — Standard;  Layout — default; Inside options — defaults;
02 — Inside Style.
Image module
Style — Inside options;  Layout — default; Inside options — defaults;
03 — Separate Style.
Image module
Style — Separate;  Layout — default; Inside options — defaults;
04 — Simple Style.
Image module
Style — Simple;  Layout — default; Inside options — defaults;
05 — Animated Style.
Image module
Style — Animated;  Layout — default; Inside options — defaults;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

Module variations

01 — Standard Style.
Image module
Style — Standatd;  Layout — default; Inside options — icon button;
02 — Standard Style.
Image module
Style — Standard;  Layout — default; Inside options — border radius;
03 — Standard Style.
Image module
Style — Standard;  Layout — default; Inside options — background color;